Poniżej przestawiamy szczegółowy cennik usług, w razie wszelkich pytań, prosimy o kontakt.

TYP ROWERU ROWER KLASY A ROWER KLASY B
DOBA 45 zł 30 z
GODZINY: Pierwsza/każda następna 10zł/6zł 8zł/4zł